Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5


Albaugh Europe – Post-patent Crop Protection

Albaugh Inc. in de VS is de toonaangevende leverancier van post-patent gewasbeschermingsproducten. Om de internationale aanwezigheid op de belangrijke Europese landbouwmarkt te verstevigen werd in 2007 het bedrijfsstrategische besluit genomen om Albaugh Europe op te richten.


Gesteund door gevestigde globale patenten en een ervaren management team, heeft Albaugh Europe in een snel tempo innovatieve productenformules kunnen ontwikkelen, contacten met belangrijke afnemers kunnen leggen en strategische distributieovereenkomsten kunnen afsluiten. Een uitstekende verkoopondersteuning heeft bijgedragen aan een goede groei en een uitbreiding van het distributienetwerk in geheel Europa.


Het bedrijf heeft zijn basis in Zwitserland, een afdelingskantoor in Groot-Brittannië en technische vertegenwoordigingen verspreid in de gehele Europese Unie. Albaugh Europe is geregistreerd in 20 lidstaten met een reeks actieve producten, met name glyfosaat, koperpreparaten, propyzamide, chlorotaloniel en sinds kort clomazone.

De internationale opbouw, ervaren leiding, doorlopende productontwikkeling, uitbreiding van het productenassortiment en klanttevredenheid zorgden ervoor dat de belangrijkste doelstellingen zijn bereikt. In het verschiet liggen verplichtingen om innovatieve postpatente gewasbeschermingsproducten voor een optimale winst te leveren.

 

 

Albaugh Europe product portfolio

Clomate®
Het eerste onafhankelijke generieke clomazone merk dat in een Europees land is goedgekeurd. Clomate is een innovatief samengestelde microformule – het resultaat van 4 jaar investeren in ontwikkeling en opvolging. Bezoek de Clomate website

Rosate® and Rosate® Green
Rosate, het klassieke merk glyfosaat van Albaugh, Inc. is op dit moment in meer dan 10 Europese landen geregistreerd en levert de nieuwe tallowaminevrije ‘Groene variant’-formule ‘Rosate Green’ voor een optimaal effect en een lagere gevarenklasse.

Zamide®
Het eerste onafhankelijke generieke propyzamidenmerk dat in een Europees land is goedgekeurd. Een unieke formule voor optimale bestrijding van onkruid bij koolzaad.
Bezoek de Zamide website

Hi Bio® Kopertechnologie
De nieuwe generatie gereduceerde koperproducten. Ongeëvenaard effect en minder belastend voor het milieu.

X-Sept
Een unieke chlorothaloniel voor een degelijke bestrijding van Septoria.

Albaugh – Growing Europe with InnovationAlbaugh Europe – Post-patent Crop Protection

Albaugh Europe, l’un des principaux fournisseurs européens de produits phytosanitaires « post-brevet », a été lancée en 2007 par Albaugh, Inc., aux États-Unis, comme une initiative stratégique visant à étendre sa présence internationale dans le très important secteur agricole européen.


Avec l’appui tactique de cette société-mère, établie mondialement de longue date, et une équipe de direction expérimentée, Albaugh Europe a rapidement développé des formulations de produits innovants, créé des relations avec les clients clés et construit des alliances stratégiques de distribution. Ceci, soutenu par son excellent service technique de pré-vente et après-vente, a contribué à une croissance constante et favorisé la multiplication de ses réseaux de distribution dans toute l’Europe.


Basée en Suisse, avec un bureau au Royaume-Uni et des représentants techniques et de vente dans toute l’UE, Albaugh Europe a obtenu des autorisations de vente dans plus de 20 États membres pour des produits basés sur une gamme d’ingrédients actifs, principalement le glyphosate, des formulations de cuivre, le propyzamide, le chlorothalonil et, plus récemment, le clomazone.

Une structure internationale, une direction expérimentée, le développement continu, un portefeuille de produits en expansion et la satisfaction des clients sont les réalisations concrètes d’Albaugh Europe, et les engagements futurs sont de fournir des produits phytosanitaires post-brevet innovants pour un rendement maximum des cultures et des retours financiers de premier ordre.

 

 

Portefeuille de produits d’Albaugh Europe

Clomate®
La première marque générique indépendante de clomazone approuvée dans un pays européen. Clomate est une formulation micro-encapsulée innovante – le résultat de 4 ans d’investissements dans le développement et l’enregistrement. Veuillez consulter le microsite Clomate®

Rosate® et Rosate® Green
Rosate, le glyphosate classique de la marque Albaugh, Inc., aujourd’hui enregistré dans plus de 10 pays en Europe, et Rosate Green, sa nouvelle formulation « verte » sans amines de suif pour une efficacité maximale avec une classification relative aux dangers réduite.

Zamide®
La première marque générique indépendante de propyzamide approuvée dans un pays européen. Une formulation nouvelle et unique pour un contrôle optimal des mauvaises herbes dans les cultures de colza.
Veuillez consulter le microsite Zamide©

Technologie du cuivre Hi Bio®
La nouvelle génération de produits à taux en cuivre réduit. Une efficacité supérieure avec un impact réduit sur l’environnement.

X-Sept
Formulation unique du chlorothalonil pour un contrôle efficace de la septoriose.

Albaugh – Growing Europe with Innovation


Clomate®, Rosate®, and Zamide® are registered trademarks of Albaugh UK Ltd.
Hi Bio® is a registered trademark of Agri-Estrella S. de R.L. de C.V.

Albaugh Europe Sàrl - World Trade Center Lausanne - Avenue Gratta-Paille 2 - 1018 - Lausanne - Switzerland